. .

The page is printed

Kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling

Vi anser oss for å være en lærende organisasjon.

Våre medarbeideres kompetanse er Schenkers viktigste ressurs, og det er derfor vi har satt oss som mål å videreutvikle både organisasjonens og den enkeltes kompetanse. "On the job" læring er en viktig del av vår kompetanseutvikling, og i tillegg tilbys ulike kurs og utviklingsprogrammer både nasjonalt og internasjonalt.

Siste oppdatering: 18.06.2014

Til starten på siden