. .

The page is printed

Miljømål

DB Schenker klimaprogram

DB Schenker er en ledende leverandør av grønne logistikktjenester.

Det betyr at vi utarbeider og optimaliserer kundens transportkjede med hensyn til både økonomiske og økologiske aspekter.

Siden 1990 har DB konsernet redusert sine spesifikke karbonutslipp innen jernbanetransport, dvs. karbonutslipp per passasjer eller tonn gods og kilometer, med nesten 45 prosent.

Deutsche Bahn har etablert sitt Climate Protection Program 2020 (klimaprogram) for å redusere sine karbonutslipp med 20 prosent fra 2006 til 2020 - på land, sjø og i luften. Programmet omfatter naturligvis spedisjon- og logistikk områder, så vel som stasjonære prosesser. Store bidrag vil bli gjort først og fremst ved å koble ulike former for transport, med nye og energieffektive kjøretøy, en enda større kapasitetsutnyttelse for kjøretøyene og  drivstoffeffektive kjøremetoder som brukes av spesialutdannede sjåfører.

Vårt logistikknettverk omfatter alle transportformer fra jernbane til lastebil, luft og sjøfrakt samt logistikktjenester. Takket være dette brede spekteret av kompetanse, kan DB Schenker satse på en helhetlig tilnærming til miljøvern og tilby våre kunder den mest hensiktsmessige løsning – sett ut fra både økonomiske og økologiske kriterier. Ytterligere karbonreduksjon kan også oppnås ved:
• Ta vare på miljøet ved å tilby nye grønne løsninger
• Bekjempelse av global oppvarming ved å øke energieffektiviteten
• Redusere avhengigheten av fossilt brensel ved økt bruk av fornybar energi

Siste oppdatering: 20.06.2014

Til starten på siden