. .

The page is printed

Miljøkalkulator for dine sendinger

Alle kunder kan via mySchenker måle utslipp fra sine sendinger

Vi tilbyr kundene et grunnlag for egne miljøutslippsberegninger.

Kontakt vårt kundesenter for informasjon om mySchenker.

Siste oppdatering: 18.06.2014

Til starten på siden