. .

The page is printed

Det som er bra for miljøet er også bra for økonomien

Det lønner seg å opptre miljøbevisst. Det gir lavere kostnader.

God utnyttelse av materiell og transportkapasitet gir færre transportrenheter i logistikken og lavere miljøutslipp. Dette gir også bedre økonomi. Samtidig vil bruk av moderne transportteknologi og jernbane bidra til lavere utslipp.

Vi satser også på god miljøopplæring for ansatte og sjåfører for å redusere utslippene. Økokjøring er et satsingsområde.

Energisparing i terminaler og bygninger gir også bedre økonomi.

Gode miljøløsninger gir også grunnlag for vekst og fremgang. Mange kunder etterspør gode miljøløsninger og utslippsberegninger, noe vi kan tilby på mySchenker.

Miljøtiltak er også viktig for vårt omdømme i samfunnet.

Siste oppdatering: 18.06.2014

Til starten på siden