. .

The page is printed

Topp arbeidsgiver

Vi ønsker å være en arbeidsgiver med omtanke for alle ansatte og deres arbeidsforhold.

Vi har egne opplæringsprogrammer for ansatte med gode opplæringstiltak på jobben (on the job training). 

Våre medarbeideres kompetanse er Schenkers viktigste ressurs, og det er derfor vi har satt oss som mål å videreutvikle både organisasjonens og den enkeltes kompetanse. "On the job" læring er en viktig del av vår kompetanseutvikling. I tillegg tilbys ulike kurs og utviklingsprogrammer både nasjonalt og internasjonalt.

God miljøopplæring er også en del av disse utviklingsprogrammene.

Siste oppdatering: 18.06.2014

Til starten på siden