. .

The page is printed

Elektronikk

Elektronikkbransjens logistikkleverandør

Økende globalisering setter elektronikkindustrien under tids- og kostnadspress. Vi gir deg bedre produksjonsprosesser og reduserer dine logistikk kostnader.

Mange bedrifter har sine produksjonsanlegg i Øst-Europa eller Asia. Med vårt internasjonale nettverk reduserer vi  avstanden mellom produksjonssteder og forbrukere raskt og kostnadseffektivt.

Vi er en global markedsleder innen logistikktjenester for elektronikkindustrien, og oppfyller dine krav med velprøvde konsepter eller ved å jobbe med deg for å utvikle tilpassede og innovative løsninger. Sikker og pålitelig levering av forsendelsene er viktig for oss. Vi gir full synlighet i hele logistikk kjeden.

Vi har effektiviseringsprogrammer som kontinuerlig forbedrer dine prosesser.

Våre Eco Solutions (miljøløsninger) leverer klimavennlig transport for dine varer.

Siste oppdatering: 07.10.2014

Til starten på siden