. .

The page is printed

Medisin

Logistikkløsninger for helsesektoren

En pålitelig leveranse av helseprodukter kan være livreddende. Vi tar dette ansvaret på alvor og har bransjespesifikke løsninger for å sikre at sensitiv frakt blir levert trygt, sikkert og til rett tid over hele verden.

Med våre innovative og integrerte løsninger kan vi tilpasse oss alle krav fra farmasøytiske og bioteknologiske selskaper samt produsenter av medisinsk utstyr.

Vår temperaturovervåking oppdager eventuelle feil på varene.  Pålitelighet er avgjørende i denne sektoren. Sammen med deg kan vi utvikle en supply chain løsning som sikrer at tids- og temperatursensitive produkter leveres korrekt.

Vårt globale nettverk integrerer fly- sjø- og landtransport samt kontraktslogistikk, slik at vi kan reagere raskt på enhver endring i distribusjonens behov og markedskanaler og tilby deg skreddersydde løsninger.

Siste oppdatering: 07.10.2014

Til starten på siden