. .

The page is printed

Termotransport

Termotransport

Transport av alle typer næringsmidler samt andre produkter som krever temperaturregulert fremføring.

Ut fra Norge frakter vi hvert år 400 000 tonn sjømatprodukter som laks, ørret, hvitfisk og produkter innenfor skjellnæringen.

Til Norge og rundt i landet frakter vi frukt, grønnsaker, blomster/planter, bakervarer, sjømat og medisiner.

DB SCHENKERperishables er vår løsning for sjøfrakt. Vi sitter på lokal og global ekspertise.

DB SCHENKERjetfresh perishables er vår løsning for flyfrakt. Vi har avdelingskontor i Oslo, London og Reykjavik og gode forbindelser til Asia, Midt-Østen og Nord-Amerika.

DB Schenker har et eget kvalitetssystem for denne typen transporter som er tilpasset offentlige forskrifter samt overvåker temperatur og posisjon ved hjelp av GPS.

DB Schenker er EN-NS ISO 9001:2008 sertifisert og har stor fokus på mattrygghet i logistikk kjeden.

Våre kundeforhold baserer seg på et tett samarbeid med priser og logistikkløsninger tilpasset den enkelte kunde.

Siste oppdatering: 07.10.2014

Til starten på siden