. .

The page is printed

Schenker AS

Kolofon

Informasjon og service overfor opinionen og mediene bygger på åpenhet og ærlighet. Schenker ønsker å være tilgjengelig, besvare henvendelser raskt og kvalitetssikre den informasjonen vi formidler.

Vi har fagkompetanse innen samferdsel, logistikk og transport som etterspørres hos myndigheter, politikere og medier. Våre fagfolk er etterspurte foredragsholdere, forelesere og intervjuobjekter i mediene. DB Schenker konsernet har 95 000 ansatte ved 2000 kontorer i 130 land.

Kontakt:

Kommunikasjonssjef
Einar Spurkeland
Telefon: 07500

Schenker AS
Hovedkontor: Alnabruveien 15, 0668 Oslo

Postadresse: Postboks 292 Alnabru, 0614 Oslo

Org.nr.: 870 896 182. MVA
Foretaksregisteret

Siste oppdatering: 12.10.2016

Til starten på siden