. .

The page is printed

DB Schenker Norway

Vilkår for bruk

Nyheter - Nettsidene gir informasjon om tjenester, produkter, løsninger og annen transport- og logistikkinformasjon.

Vilkår for bruk


Nettsidene erstatter ikke personlig rådgivning, dokumentasjon på løsninger, pris- og produkinformasjon.

Brukere av tjenestene bør alltid søke profesjonell bistand. Tilgang til, og/eller nedlasting av informasjon fra våre nettsider, etablerer ikke et kundeforhold. Schenker AS tar intet ansvar for mangler ved informasjonen på nettsidene.

Innhold og layout på våre nettsider er opphavsrettslig beskyttet. Kopiering, tilgjengeliggjøring for allmennheten og annen utnyttelse utover det som følger av åndsverkloven av 12.mai 1961 nr.2 og annen anvendelig lovgivninger, krever skriftlig samtykke av oss. Alle produktnavn i teksten er våre varemerker.

Siste oppdatering: 18.06.2014

Til starten på siden