. .

The page is printed

Vårt kundemagasin

 

Forstørr bildeLogistikknettverk

Logistikk Nettverk er en viktig premissgiver i samfunnsdebatten og skriver om nasjonal og internasjonal logistikk, presenterer enkeltbedrifter og moderne logistikkløsninger fra logistikk- og transportindustrien.

Bladet har fire utgaver pr. år og distribueres til transportkjøpere, transportører, sjåfører, vareeiere og andre fagfolk i logistikk- og transportbransjen.

I Logistikk Nettverk kan leverandører til bransjen annonsere sine produkter. Du kan gå til hjemmesiden for bladet eller bli fast leser ved hjelp av linkene til høyre.

 

Siste oppdatering: 22.03.2017

Til starten på siden