. .

The page is printed

Booking

Det er enkelt å bestille frakt for dine sendinger:

Nytt telefonnummer 07509

Mailadresse booking.no@dbschenker.com

Booking av DB SCHENKERsystem/stykkgods innland:

  • 2500 kg
  • 7,5 m3
  • 3 palleplasser
  • 1,2 lastmeter

Du booker her.


Booking av DB SCHENKERdirect/Partigods innland:

  • 2500 kg
  • 7,5 m3
  • 3 palleplasser
  • 1,2 lastmeter

Du booker her.


Booking av DB SCHENKERfulload:

DB Schenkerfulload er frakt av hele containere på bane eller vei

Du booker her


Internasjonale sendinger

Booking av internasjonale sendinger, både land- fly- og sjøfrakt kan gjøres gjennom ditt lokale utlandskontor. Disse kontorene behandler også prisforespørsler for internasjonale sendinger.

Kontaktadresser booking internasjonale sendinger (XLSX | 0,01 MB)
Bookingskjema for internasjonale sendinger (XLS | 0,07 MB)

Generelt

Eksisterende kunder kan logge seg på Web-TA gjennom mySchenker. Web-TA er et transportadministrativt verktøy som hjelper deg med å ha full oversikt over dine forsendelser.

mySchenker
WEB-TA


Siste oppdatering: 30.10.2017

Til starten på siden