. .

The page is printed

Booking partigods

Dette kan sendes som partigods innland /DB SCHENKERdirect:

Sendinger over

  • 2500 kg
  • 7,5 m3
  • 3 palleplasser
  • 1,2 lastmeter

Siste oppdatering: 09.06.2017

Til starten på siden