. .

The page is printed

DB Schenker i Norden

Norden er ett Schenkermarked!

DB Schenker i Norden har 180 kontorer/terminaler, 480.000 kvadratmeter lager-/håndteringspunkter og 7500 ansatte. I tillegg 1000 transportører og et nettverk med daglige avganger mellom mange terminaler samt sendinger til 550 globale destinasjoner med fly og sjø (2013).

 

DB Schenker håndterer årlig 42 millioner sendinger (2012) i Norden. Handelen mellom og til/fra de nordiske landene er omfattende. Vi har gjør det enklere å bli kunde for nordisk næringsliv. Du kan ha en avtalekontakt uavhengig av hvilket nordisk land du er lokalisert. Det gjør at oppgavene blir enklere for deg, og din logistikk blir samkjørt med et stort nettverk, som gir deg stordriftsfordeler nasjonalt og internasjonalt.

 

DB Schenker har samlet de nordiske landenes organisasjoner i en organisasjon for å kunne gi større kundefordeler. Vi har også med oss kontorene i Baltikum, Polen og Russland i den samme organisasjonen. Det betyr at du som kunde hos oss får tilgang til en unik ekspertise på logistikk nasjonalt, nordisk og globalt.

 

Norden er vårt hjemmemarked!

Siste oppdatering: 09.12.2014

Til starten på siden