. .

The page is printed

Kvalitet

DB Schenker leverer transport- og logistikktjenester med høy kvalitet og med lavest mulig miljøbelastning.

Gjennom motivasjon og kompetanseheving, skal vi kontinuerlig forbedre våre tjenester for å være kundens førstevalg.

Schenkers innlandsdivisjon ble i 1994 som første samlaster i Norge sertifisert etter kvalitetssystemet ISO 9001:2000. Selskapet ble da sertifisert for alle områder av virksomheten, inkludert termotransport.

Sertifiseringen er en bekreftelse på at vi holder en høy internasjonal standard. Kvalitetssikringen er med å gi kundene en garanti og trygghet for sikker varefremføring av alle slag.

Siste oppdatering: 23.10.2014

Til starten på siden