. .

The page is printed

Det enestående førstevalg

Vår visjon

Vi skal utvikle, markedsføre og produsere transport- og logistikktjenester som stemmer overens med kundens krav til pålitelighet, kvalitet og enkelhet. Et unikt nasjonalt og globalt nettverk, verdiøkende informasjonstjenester samt høy kompetanse, er våre særlige fortrinn.

Michael Holmstrøm

CEO/Administrerende direktør

Siste oppdatering: 23.10.2014

Til starten på siden