. .

The page is printed

Vår strategi

DB Schenker 2020

Vår strategi legger grunnlaget for DB Schenkers bærekraftige suksess. Den omfatter alle sider av bærekraft: økonomisk suksess, sosialt ansvar og miljøvern.

Innen 2020 vil vi være den lønnsomme markedslederen og holde topplasseringer i våre markeder. Ved å bygge på vår langsiktige finansielle stabilitet vil vi fortsette å investere i vekstmarkeder, ny virksomhet og kompetansen til våre ansatte. Vi vil levere innovative produkter basert på kvalitetskontrollerte arbeidsprosesser og IT-systemer for å holde våre kunder fornøyd med vårt ledende nettverk og våre bransjeløsninger.

Innen 2020 vil vi være den ledende arbeidsgiver i vår bransje. Vi vil være et mangfoldig og internasjonalt selskap, en inspirerende arbeidsplass og tiltrekke folk i alle aldre og yrker. Vi støtter utviklingen av våre medarbeidere, og tilbyr dem lokale og internasjonale karrieremuligheter. Vårt forhold er basert på gjensidig tillit og vår felles ledelsesfilosofi. Vi tilbyr et arbeidsmiljø som respekterer individuelle behov og setter pris på alles bidrag.

Innen 2020 vil vi være øko-pioneren i vår bransje. Vår grønne produktportefølje og kompetanse i øko-rådgivning er i hjertet av vår strategi. Dette leverer et klart konkurransefortrinn for våre kunder og for oss. DB Schenker vil være referansestandarden innen karbon-og energieffektivitet. Vi er også med å redusere andre utslipp som støy for å øke samfunnets aksept av vår fremtidige vekst.

Vår strategi for 2020 omfatter alle dimensjoner av å opptre på en bærekraftig og vellykket måte. Den vil sikre at økonomiske, sosiale og miljømessige aspekter er i harmoni. Med vår strategi, er vi godt posisjonert for å gjøre vår felles visjon til en realitet:

Som en lønnsom markedsleder, topp arbeidsgiver og øko-pioner i vår bransje vil vi, innen 2020, være den ledende integrerte transport-og logistikkleverandør.

DB Schenker. Det enestående førstevalg.

Siste oppdatering: 23.10.2014

Til starten på siden