. .

The page is printed

Ansvar og forsikring

Transport er en komplisert kjede med risiko for tap, skade og forsinkelse.

Ansvar

Alle som driver med transport og spedisjon er forpliktet til å ha en forsikring som dekker krav til erstatning etter hver enkelt transportform/konvensjon.

Ansvar er i henhold til Lov om Vegfraktavtaler. Ved speditøroppdrag reguleres ansvaret etter NSAB 2015 (Nordiskt Speditørsforbunds Allminnelige Bestemmelser, untatt § 27c, lagring).

Vår speditøransvarforsikring er i AIG.

Vareforsikring

Våre ansvarsbestemmelser dekker ikke alltid varens verdi, slik at vareeier bør tegne en egen vareforsikring. 

Fordelen med å tegne vareforsikring er blant annet;

  • Vareforsikringen inkluderer tap av forventet fortjeneste med 10 %
  • Du som kunde får raskt skadeoppgjør uten hensyn til ansvarsspørsmålet
  • Du som kunde blir mer fornøyd.

I samarbeid med If Malmø kan Schenker AS tilby en slik vareforsikring med konkurransedyktige vilkår.

Kontakt nærmeste Schenker terminal for utfyllende informasjon.

Siste oppdatering: 13.02.2017

Til starten på siden