. .

The page is printed

eSchenker

All informasjon samlet på ett sted

Sjø-, fly- og landsendinger

Med eSchenker får du all informasjon om dine sendinger samlet på ett sted.

Hvordan får jeg tilgang?

For å kunne logge på eSchenker trenger du en SIMS id.

Det får du ved å registrere deg her

Om du har fått en mail om å registrere deg så er ditt firma forhåndsregistrert og du vil  automatisk få tilgang til dine data.

Om ditt firma ikke er forhåndsregistrert vil du automatisk få en bruker men uten at det er koblet mot data fra ditt firma. Vi vil da ta kontakt med deg for å sette opp brukeren med de nødvendige tilganger.

Hvor lang tid vil en sending ta?

Ved hjelp av Transportplaner får du full tilgang til alle fremsendingstider i Europa for DB Schenkersystem som er vårt stykkgods produkt. Dette er en åpen tjeneste, slik at du trenger ikke logge inn for å kunne benytte denne. Transportplaner dekker kun landtransport.

Hvordan beregner jeg en pris?

Ved hjelp av tjenesten Prising gjøres ett oppslag i din prisavtale og du vil få en estimert pris for sendingen.

Om du sender denne typen sendinger ofte, kan du lagre beregningen som en mal.

Hvordan kan jeg spore en sending?

Åpen sporing

Åpen sporing gir god oversikt over enkeltsendinger med mulighet for å be om oppdateringer.

Du kan spore både sjø-, fly- og landtransportsendinger. Det er ikke nødvendig å logge inn. 

Avansert sporing

Avansert sporing gir mer detaljer og mulighet for å sette opp proaktive varsler som gir deg bedre kontroll. Du kan spore både sjø-, fly- og landtransportsendinger. Søkeresultatene kan lastes ned i excel for videre bearbeiding. Du kan også laste ned forskjellige sendingsdokumenter som for eksempel utleveringsbilag. Avansert sporing er tilgjengelig etter pålogging.

Live Dashboard

Live Dashboard gir deg en Live oversikt over dine innenlands sendinger. Denne fremkommer både som graf og tabell og gir deg mulighet til å dykke lenger inn i detaljene. Live Dashboard er tilgjengelig etter pålogging.

Hvordan kan jeg bli varslet om det som skjer?

Med tjenesten Varsler kan du  sette opp mailvarsler om relevante hendelser for alle landtransportsendinger.

Du kan for eksempel be om varsel når noe du venter på har skjedd - som at sendingene har blitt hentet.

Eller du kan be om varsel om noe uventet skulle skje - som at en sending får status ikke hentet.

Du bestemmer selv hvem som skal motta varslene og hvor ofte de skal sendes ut.

Hvordan kan jeg beregne utslippene en sending vil gjøre?

Utslippskalkulatoren vil gi deg en oversikt utslippene på en sending. Du kan få en detaljert oversikt over:

  • Karbondioksid
  • CO2 ekvivalenter
  • Nitrogendioksid
  • Ikke-metan hydrokarboner
  • Partikler
  • Primærenergi
  • Svoveldioksid

Hvilke rapporter er tilgjengelige?

Du kan få detaljerte rapporter over:

  • Sendinger
  • Utslipp
  • Finansielle forhold

Hvordan kan jeg finne pallesaldoen min?

Du finner Pallesaldo som et eget ikon etter at du har logget inn. Trykker du på dette kommer du til pallesaldoen din

Har jeg fortsatt tilgang til Web-TA?

Ja, kunder som har Web-TA i dag vil kunne logge på tjenesten via et eget ikon

Hvilke andre tjenester har jeg tilgang til?

Før du logger inn kan du se nyheter fra Schenker konsernet.

Etter innlogging får du også se nyheter fra Schenker i Norge.

Etter innlogging kan du også se norske driftsnyheter som forteller om det har skjedd noe som påvirker vår drift. Dette kan være ting som ras, flom og stengte veier. 

 Her kan du logge på eSchenker

Siste oppdatering: 06.06.2017

Til starten på siden