. .

The page is printed

Eco Neutral

Klimasertifikater oppveier karbonutslipp

Ikke all transport kan utføres karbonfritt, noe som er grunnen til at DB Schenker supplerer sine miljøløsninger for bestemte operatører med Eco Neutral - muligheten til å utligne karbonutslipp ved å støtte prosjekter som bekjemper klimaendringer.

DB Schenker og vår ledende partner Atmosfair investerer i prosjekter for å kompensere for mengden av karbondioksid. Sertifikatene som utstedes for dette er basert på Kyoto-protokollen og møter WWF Gold Standard.
Fordelen med Eco Neutral er at kundene kan velge hvor mye av sine utslipp av karbondioksid de utligner. Eco Neutral kan brukes enten alene eller i kombinasjon med ethvert annet Eco Solutions produkt. Eco Neutral er tilgjengelig over hele verden for hver transportforbindelse - uavhengig av transportmiddel.

Siste oppdatering: 10.09.2014

Til starten på siden