. .

The page is printed

Eco Ocean lane

Grønn skipsflåte

DB Schenker kan redusere CO2-utslippene med opptil 50 prosent i utenriks sjøfart.

Vi kjenner alle containerskipet som et symbol på globalisering, men nå skal de også stå for det globale klimavern. DB Schenker kan flytte ikke-tidskritisk last til fartsreduserte tjenester. Bare 15 prosent nedgang i hastighet vil spare opp til 30 prosent av karbonutslippene.
En vesentlig del av karbonutslippene knyttet til sjøtransport blir faktisk generert på land gjennom landtransport mellom havnene og innlandsterminalene. DB Schenker vil prøve å flytte innlandstransport fra vei til mer miljøvennlig jernbane. Dette reduserer utslippene med opptil 80 prosent på denne delen av ruten.

Siste oppdatering: 10.09.2014

Til starten på siden