. .

The page is printed

Eco Plus

Verdens grønneste modus for transport er nå enda grønnere

DB Schenker godstog tar lastebil last av veiene hver dag, og dermed unngås 17.000 tonn CO2-utslipp daglig. Men dette er bare begynnelsen - Eco Plus gjør det mulig å transportere varer helt karbonfritt.

På alle tyske ruter, for alle varer

Eco Plus er tilgjengelig på alle ruter innen Tyskland - både for eksisterende transportforbindelser og for nye, uavhengig av type og mengde last som bæres.

Godstog uten CO2-utslipp

DB Schenker beregner strømforbruket til hver transport i henhold til ruten og varetypen. Deretter beregnes et individuelt tilbud, der energien er 100 prosent elektrisitet fra grønne kilder. DB Energie GmbH anskaffer den nødvendige mengden av grønn elektrisitet for forsendelsen og mater den inn i sitt elektrisitetsnett. Dette erstatter den samme mengde av ikke-grønn strøm. Denne grønne elektrisitet kommer fra lokale kilder, særlig vannkraftverk. Alle beregningsmåter, kraftproduksjon, forsyning og faktureringsmåter har blitt testet av TÜV SÜD . Egne sertifikater utstedes.

Hjelper karbonbalansen på tre måter

Den største fordelen med Eco Plus er at den stopper skadelige utslipp av karbondioksid som måtte kompenseres senere. Også 10 prosent av inntektene fra Eco Plus støtter bygging av anlegg for generering og lagring av elektrisitet fra fornybare kilder. Det tredje aspektet er at økt bruk av grønn elektrisitet setter et viktig eksempel i det tyske markedet, fordi økende etterspørsel skaper insentiv til å utvide produksjonen av grønn elektrisitet.

Siste oppdatering: 10.09.2014

Til starten på siden