. .

The page is printed

Eco Warehouse

Terminaler omgjort til energisparende lager

DB Schenker har skapt et integrert konsept som gjør miljøvennlig og bærekraftig drift av lager mulig, og som reduserer CO2 - utslippene med opptil 35 prosent.

Eco Warehouse

DB Schenkers prinsipper for utforming av nye terminaler er basert på globale standarder for bærekraftig bygging i henhold til LEED, BREEAM og DGNB spesifikasjoner. Disse inkluderer termiske isolasjonssystemer, bruk av raskt fornybare lokale ressurser, utnyttelse av regnvannsystemer samt miljøbevisst plassering, intelligent oppvarming, air condition og spesielle belysningskonsepter.

Å gjøre eksisterende terminaler til miljøvennlige terminaler

En del av globale programmet FLEX (Flawless Execution) er å teste og måle energiforbruket til all fast eiendom som brukes av DB Schenker. Dette betyr at hvert område der miljøforbedringer er mulig, skal identifiseres. Kriteriene for inspeksjon og sammenligning er benchmarking (best i klassen) mot energiforbruket i eksisterende, sammenlignbare og svært energieffektive terminaler.

Eco Warehouse for fremtiden

Sammen med kundene definerer DB Schenker de miljøvennlige egenskapene til fremtidens Eco Warehouse. I fellesskap bestemmer vi i hvilken grad karbonutslippene på terminalen kan reduseres, og hvordan dette målet kan nås.

DB Schenker overvåker fremdriften

TORCH, det elektroniske energiforbruk og effektivitets verktøyet registrerer spesifikke miljødata på vann, energi, avfall og karbonutslipp for alle nye og eksisterende anlegg. Denne informasjonen blir så brukt for å spore og analysere "grønn" utvikling og som en kilde til informasjon for videre optimalisering.

Siste oppdatering: 10.09.2014

Til starten på siden