. .

The page is printed

Farlig gods

Farlig gods er underlagt sikkerhetsbestemmelser i internasjonale regelverk og nasjonale forskrifter.

DB Schenker er sertifisert etter NS – EN ISO-9001 2008. Prosedyrer og oppfølging av farlig gods inngår som en del av vårt kvalitetsstyringssystem, og skal bidra til å ivareta de krav som framkommer i bestemmelsene.

Enkelte typer farlig gods er besluttet utelukket fra ordinær drift. Det gjelder farlig gods som er underlagt krav som betinger spesialløsninger, -behandling, -utstyr og -kompetanse, som krever en egen transportløsning. Avsender skal avklare hva slags farlig gods det gjelder med transportøren før transporten starter. Les mer i brosjyren (PDF) nedenfor, og i offentlig regelverk.

Interne ressurser
Kundebrosjyre Farlig gods (PDF | 1,29 MB)Informasjon når du skal sende farlig gods med Schenker
Kompetansebevis for sikkerhetsrådgivere (PDF | 0,21 MB)Kompetansebevis for vår Sikkerhetsrådgiver

Eksterne ressurser
Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskapNorsk myndighet for landtransport av farlig gods
Norsk brannvernforeningAdministrerer sertifiseringsordningen for sikkerhetsrådgivere i Norge
International Maritime OrganizationInternasjonal myndighet for transport av farlig gods til sjøs
International Civil Aviation OrganizationInternasjonal myndighet for sivil luftfart
United Nations Economic Comission for EuropeInternasjonal farlig gods myndighet


 

Siste oppdatering: 02.01.2017

Til starten på siden