. .

The page is printed

Vår industristandard

Sikkerhet, punktlighet, effektivitet og høy kvalitet er kjerneelementer i betingelsene for våre transport- og logistikkløsninger.

Et globalt nettverk med integrerte IT-løsninger og bruk av moderne transportløsninger danner grunnlaget for kvaliteten og tryggheten som DB Schenker Air tilbyr. Standardiserte prosesser, definerte interne retningslinjer og fokus på kontinuerlig forbedring spiller en viktig rolle.

Fem hovedprinsipper:
• Kontinuerlig forbedring av kvalitet
• Beskyttelse av utstyr, anlegg, personell og gods
• Beskyttelse av merkevarer og kunnskap
• Oppfyllelse av kundebehov
• Samsvar med myndighetskrav

Siste oppdatering: 18.06.2014

Til starten på siden