. .

The page is printed

Partigods

DB SCHENKERdirect

Partigods er i hovedsak frakt av forsendelser direkte fra avsender til mottaker.

Partigods fremføring krever færre arbeidsoperasjoner, og gir effektiv, hurtig og sikker vareflyt. I Norge tilbyr vi deg et fast rutenett med fremføring etter transportplan. Schenker kan tilby ulike løsningsalternativer tilpasset den enkelte kundes behov.

DB SCHENKERdirect kan være fremføring av større partier/forsendelser til en og samme mottaker i faste driftsopplegg. Vi dekker også mer tilfeldige behov basert på ledig kapasitet i spotmarkedet.

Schenker utarbeider distribusjonsløsninger for kunder med store distribusjonsbehov - hovedsakelig basert på faste forsendelsestidspunkt og mottakere. Dette er et godt alternativ til egentransport og løsningene tilpasses kundens behov for raske og presise leveranser gjennom et fast rutenett med faste biler og sjåfører.

Prisavtaler vil være individuelt tilpasset den enkelte kunde og vil variere med ulike krav til fremføring, godsstruktur og sendingsstørrelse. Partigods er sendinger over 2500 kg. For mindre sendinger benyttes stykkgods.

Dette produktet kaller vi DB SCHENKERdirect.

For nærmere produktbeskrivelser, sjekk transportvilkårene.

Du kan booke en sending på denne siden.Siste oppdatering: 18.12.2015

Til starten på siden