. .

The page is printed

DB SCHENKERS fortrinn

Landtransport

Vårt effektive nettverk har hyppige avganger til og fra de fleste destinasjoner i Norge og Europa.

Schenker kan tilby transporttjenester i alle vektklasser, fra pakkeforsendelser til stykkgods, partigods og komplette laster. Vi kan også sette sammen et ruteopplegg som er spesielt tilpasset dine behov!

DB SCHENKERsystem

Vår løsning for frakt av stykkgods benyttes uavhengig om du sender små pakker eller større sendinger. Vi velger den mest hensiktsmessige, rasjonelle og kostnadseffektive transport- og logistikkløsning for dine sendinger.  Vi har definerte ledetider enten du har sendinger i Norge eller import- eller eksportsendinger.

DB SCHENKERdirect
Vår løsning for frakt av partigods - for deg som trenger stor transportkapasitet (dvs. sendinger over 2500 kg). Vi kjører sendingene dine direkte fra avsender til mottaker. Dette gir effektiv, hurtig og sikker vareflyt. Vi kan tilby ulike løsninger tilpasset dine behov.  Avgangsdag og transporttid etter avtale. Avhenting og levering på en bestemt adresse skjer også etter avtale.

Booking
Transport av gods kan bookes online eller ved å kontakte ditt lokale Schenker-kontor.

Fortolling
Schenker kan tilby fortolling som en del av transporten eller som en egen tjeneste.

Tilleggstjenester
Vi har flere tilleggstjenester for våre kunder:

  • Ekspressfremføring
  • Transport av farlig gods
  • Privatlevering (fra bedrift til privat mottakere)
  • Temperaturregulert transport (varme/kulde)
  • Returlogistikk
  • Godsmerking/ommerking
  • Spredning av gods
  • Cross docking (sortering og merking)
  • Fortolling

I samarbeid med våre kunder, utarbeider vi et driftsopplegg som er tilpasset dine behov.

For nærmere informasjon om våre transport- og logistikktilbud, sjekk våre brosjyrer og faktaark.

Brosjyrer og faktaark
Booking kortet (PDF | 0,07 MB)
Transportvilkår

Siste oppdatering: 22.06.2015

Til starten på siden