. .

The page is printed

Industristandard

For en sikker global vareflyt

Sikkerhet, punktlighet, effektivitet og høy kvalitet er kjerneelementer i betingelsene for våre transport- og logistikkløsninger. Som en global aktør er en konsekvent høy standard av stor betydning for oss.

Et globalt nettverk med integrerte IT-løsninger og bruk av moderne transportløsninger danner grunnlaget for kvaliteten og tryggheten som DB Schenker Ocean tilbyr. Standardiserte prosesser, definerte interne retningslinjer og fokus på kontinuerlig forbedring spiller en viktig rolle.

Fem hovedprinsipper:
• Kontinuerlig forbedring av kvalitet
• Beskyttelse av utstyr, anlegg, personell og gods
• Beskyttelse av merkevarer og kunnskap
• Oppfyllelse av kundebehov
• Samsvar med myndighetskrav

DB Schenker Oceans standarder for å trygge verdikjeden påvirker fire områder:

Utstyr: Beskyttelse av skip og havner gjennom ISPS, gjelder over       50 000 skip og 1500 havneanlegg over hele verden.


Fasiliteter: Samsvar med sikkerhetsstandarder, som for eksempel tiltak som C - TPAT og TAPA - FSR.

Personale: Adgangskontroll ved hjelp av identifikasjonskort, som TWIC ( Transport Worker Identification Credential ) .

Cargo: USA regnes som et foregangsland på sikkerhet knyttet til last gjennom tiltak som AMS (Advanced Manifest System). Lignende regler er på plass i andre land: Australia, Mexico og India og Kina. Planer finnes også for  slike sikkerhetstiltak i Europa.

Siste oppdatering: 09.11.2015

Til starten på siden