. .

The page is printed

Transportplaner sjø og fly

Informasjon om transporttider ved sjø- eller flytransport

For oversjøiske transporter står valget mellom sjø- eller flyfrakt, primært avhengig av økonomiske og tidsmessige faktorer, samt godset beskaffenhet. Noen ganger kan man planlegge i god tid. Da kan sjøfrakt være et godt alternativ. Andre ganger haster det mer og da er flyfrakt egnet.

Mailadresser for info

Flytider for eksport

Flytider for import

Seilingplan for eksport
Norge

Seilingplan for import

Siste oppdatering: 03.07.2014

Til starten på siden