. .

The page is printed

Logistikkløsninger for næringslivet

En god logistikkløsning gir kortere ledetider og forbedret material- og informasjonsflyt.

Våre logistikkløsninger kan bli nyttige verktøy i dine forretningsstrategier. De kan øke konkurransekraften og minske kostnadene.

Vi har gode tilbud innenfor tredjepartslogistikk. I samarbeid med vårt sterke transportnettverk for fly-, sjø- og landtransporter i kombinasjon med logistikksentre og avanserte IT- løsninger kan vi tilby våre kunder komplette og skreddersydde logistikkløsninger. Løsningene våre er tilpasset det enkelte selskaps ønsker. Hele varekjeden finnes innenfor ett og samme selskap. Det gir kontroll, styring og overvåkning i alle ledd fra leverandør til sluttmottaker.

 Hovedtjenester

Standardiserte tjenester:

 • Varemottak
 • Utlevering
 • Transport
 • Kundesupport
 • Informasjon og kontroll

Tilleggstjenester

Tjenester som kan tilbys i tillegg til standardtjenestene:

 • Fortolling
 • Behandling av farlig gods, med visse begrensninger
 • Behandling av reklamasjoner
 • Håndtering av returgods
 • Cross-docking

Produktforedling

Tilpasset kundens forutsetninger og de spesifike behov som finnes for en bestemt produktgruppe. Foredlingen er relatert til kundens produkt:

 • Sortering
 • Kundetilpassing
 • Montering


 

Siste oppdatering: 18.06.2014

Til starten på siden